Latar Belakang

Sistem Pengurusan Perikanan Bersepadu Berasaskan Teknologi Angkasa atau MyDOFGiS merupakan satu sistem WebGIS yang menyediakan satu pangkalan data geospatial bersepadu untuk maklumat-maklumat berkaitan sektor perikanan dan akuakultur di Malaysia termasuk pengurusan sumber perikanan dan keterjaminan makanan di negara kita. MyDOFGiS yang meliputi zon perikanan darat, pesisir pantai dan marin ini bertujuan memudah dan memperkasakan perancangan, pengurusan serta pemantauan aktiviti sektor perikanan termasuk konservasi dan perlindungn perikanan yang amat signifikan untuk kepentingan rakyat dan ekonomi negara. Selain dari sasaran keberhasilan sektor perikanan, sistem aplikasi yang dibangunkan ini bertujuan membantu dalam meningkatkan pemuliharaan sumber perikanan seperti pemantauan kawasan perlindungan marin dan pemantauan zon tangkapan perikanan selaras dengan dasar kerajaan dalam memperkasakan kelestarian alam sekitar.

MyDOFGiS merangkui 2 komponen utama iaitu :

  • i. Perancangan, pengurusan dan pemantauan sektor perikanan, akuakultur; dan konservasi serta perlindungan perikanan; dan
  • ii. Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) seperti kajian harmful algal bloom (HABs), kesesuaian habitat kerangan, pemetaan habitat terumbu karang dan lain-lain kajian yang bersesuaian dari semasa ke semasa.

Pembangunan Sistem MyDOFGiS yang melibatkan kepakaran, fasiliti dan infrastuktur sedia ada di kedua-dua agensi berupaya menjimatkan perbelanjaan negara melalui pendigitalan perkhidmatan, pengurusan serta pemantauan sektor perikanan yang lebih berkesan oleh pihak DOF. Kepakaran dan kemahiran tenaga kerja bagi kedua-dua agensi juga dapat dipertingkat bagi menjamin kualiti perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dan negara.

Melalui kerjasama ini, data-data remote sensing yang diterima di Kompleks Operasi Angkasa MYSA di Temerloh Pahang dapat digunapakai secara optimum bagi membantu DOF dalam pengurusan, pemantauan dan pengoperasian dengan lebih berkesan.

Adalah diharapkan kerjasama ini akan dapat meningkatkan kaedah menangani isu keterjaminan makanan dan pengurusan sumber perikanan serta menjadi pemangkin kepada kegunaan teknologi angkasa dan teknologi berkaitan dalam sektor perikanan. MyDOFGiS berupaya menjadi satu inisiatif yang bukan sahaja dapat memperkemas dan memperluas projek, malahan boleh menjadi kayu pengukur prestasi agensi serta jalinan penghubungan yang lebih erat antara keduanya dalam menterjemah dasar semasa kerajaan seperti Dasar Angkasa Negara 2030 dan Dasar Agro Makanan 2.0, 2021 – 2030.

LOG MASUK


  

Lupa Kata Laluan?

AKTIVITI

  • All
  • Kerja Lapangan
  • Bengkel
  • Lawatan Kerja
  • Memeterai Nota Kerjasama
  • Mesyuarat
  • Penerbitan
  • Promosi & Anugerah

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Kluang, Johor

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Kluang, Johor

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Kluang, Johor

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Kluang, Johor

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Sungai Siput, Perak

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Sungai Siput, Perak

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Sungai Siput, Perak

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Pahang

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Pahang

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Pahang

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Pahang

KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan yang telah diadakan di Sungai Siput, Perak

LAWATAN KERJA

Lawatan kerja ke ladang ikan di Johor

LAWATAN KERJA

Lawatan Kerja Jabatan Perikanan Malaysia ke Agensi Angkasa Malaysia - Lawatan oleh 10 orang delegasi DOF ke MYSA pada 17 Ogos 2018 diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) iaitu YBhg. Dato' Dr. Bah Piyan Tan

LAWATAN KERJA

Lawatan Kerja Jabatan Perikanan Malaysia ke Agensi Angkasa Malaysia - Lawatan oleh 10 orang delegasi DOF ke MYSA pada 17 Ogos 2018 diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) iaitu YBhg. Dato' Dr. Bah Piyan Tan

LAWATAN KERJA

Lawatan Kerja Jabatan Perikanan Malaysia ke Agensi Angkasa Malaysia - Lawatan oleh 10 orang delegasi DOF ke MYSA pada 17 Ogos 2018 diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) iaitu YBhg. Dato' Dr. Bah Piyan Tan

LAWATAN KERJA

Lawatan Kerja Jabatan Perikanan Malaysia ke Agensi Angkasa Malaysia - Lawatan oleh 10 orang delegasi DOF ke MYSA pada 17 Ogos 2018 diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) iaitu YBhg. Dato' Dr. Bah Piyan Tan

LAWATAN KERJA

Lawatan Kerja Jabatan Perikanan Malaysia ke Agensi Angkasa Malaysia - Lawatan oleh 10 orang delegasi DOF ke MYSA pada 17 Ogos 2018 diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) iaitu YBhg. Dato' Dr. Bah Piyan Tan

LAWATAN KERJA

Lawatan Kerja Jabatan Perikanan Malaysia ke Agensi Angkasa Malaysia - Lawatan oleh 10 orang delegasi DOF ke MYSA pada 17 Ogos 2018 diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) iaitu YBhg. Dato' Dr. Bah Piyan Tan

LAWATAN KERJA

Lawatan Kerja Jabatan Perikanan Malaysia ke Agensi Angkasa Malaysia - Lawatan oleh 10 orang delegasi DOF ke MYSA pada 17 Ogos 2018 diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) iaitu YBhg. Dato' Dr. Bah Piyan Tan

MEMETERAI NOTA KERJASAMA

Majlis Menandatangani Nota Kerjasama antara Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) dan Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) yang telah diadakan pada 27 November 2018 bertempat di Tapak Ekspo MAHA, Serdang disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Perikanan iaitu YBhg. Dato' Hj. Munir Bin Hj. Mohd. Nawi dan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia iaitu YBrs. Tn. Hj Azlikamil Bin Napiah. Rombongan dari MYSA juga dibawa melawat ke pameran MAHA di Laman DOF

MEMETERAI NOTA KERJASAMA

Majlis Menandatangani Nota Kerjasama antara Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) dan Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) yang telah diadakan pada 27 November 2018 bertempat di Tapak Ekspo MAHA, Serdang disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Perikanan iaitu YBhg. Dato' Hj. Munir Bin Hj. Mohd. Nawi dan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia iaitu YBrs. Tn. Hj Azlikamil Bin Napiah. Rombongan dari MYSA juga dibawa melawat ke pameran MAHA di Laman DOF

MEMETERAI NOTA KERJASAMA

Majlis Menandatangani Nota Kerjasama antara Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) dan Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) yang telah diadakan pada 27 November 2018 bertempat di Tapak Ekspo MAHA, Serdang disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Perikanan iaitu YBhg. Dato' Hj. Munir Bin Hj. Mohd. Nawi dan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia iaitu YBrs. Tn. Hj Azlikamil Bin Napiah. Rombongan dari MYSA juga dibawa melawat ke pameran MAHA di Laman DOF

MEMETERAI NOTA KERJASAMA

Majlis Menandatangani Nota Kerjasama antara Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) dan Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) yang telah diadakan pada 27 November 2018 bertempat di Tapak Ekspo MAHA, Serdang disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Perikanan iaitu YBhg. Dato' Hj. Munir Bin Hj. Mohd. Nawi dan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia iaitu YBrs. Tn. Hj Azlikamil Bin Napiah. Rombongan dari MYSA juga dibawa melawat ke pameran MAHA di Laman DOF

BENGKEL

Bengkel Penggunaan Sistem bioDOF-Map Versi 2.0 (Siri III)

BENGKEL

Bengkel Penggunaan Sistem bioDOF-Map Versi 2.0 (Siri III)

BENGKEL

Bengkel Penerimaan Pengguna (Modul Penternak)

BENGKEL

Bengkel Penerimaan Pengguna (Modul Penternak)

BENGKEL

Bengkel Penerimaan Pengguna (Modul Penternak)

BENGKEL

Bengkel Penerimaan Pengguna (Modul Penternak)

BENGKEL

Bengkel Penerimaan Pengguna (Modul Penternak)

BENGKEL

Demo & TOT Peralatan GPS - Dua orang Pegawai Juruukur MYSA telah memberikan demonstrasi dan taklimat penggunaan peralatan GPS kepada Pegawai DOF di MYSA pada 26 Jun 2019. Ia berfungsi untuk persediaan kerja lapangan di kawasan perintis projek buat pertama kalinya iaitu di Layang Layang Johor pada 9 - 11 Julai 2018.

BENGKEL

Demo & TOT Peralatan GPS - Dua orang Pegawai Juruukur MYSA telah memberikan demonstrasi dan taklimat penggunaan peralatan GPS kepada Pegawai DOF di MYSA pada 26 Jun 2019. Ia berfungsi untuk persediaan kerja lapangan di kawasan perintis projek buat pertama kalinya iaitu di Layang Layang Johor pada 9 - 11 Julai 2018.

BENGKEL

Demo & TOT Peralatan GPS - Dua orang Pegawai Juruukur MYSA telah memberikan demonstrasi dan taklimat penggunaan peralatan GPS kepada Pegawai DOF di MYSA pada 26 Jun 2019. Ia berfungsi untuk persediaan kerja lapangan di kawasan perintis projek buat pertama kalinya iaitu di Layang Layang Johor pada 9 - 11 Julai 2018.

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil. 01/2021

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil. 01/2021

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil. 01/2021

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil. 01/2021

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Bil. 02/2023

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Bil. 02/2023

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Bil. 02/2023

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Bil. 02/2023

MESYUARAT

Menandatangani dokumen akuan bersumpah di Temerloh, Pahang

MESYUARAT

Menandatangani dokumen akuan bersumpah di Temerloh, Pahang

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2020

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2020

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2020

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2020

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2020

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2020

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2019

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2019

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa pemandu Bil. 01/2019

PENERBITAN

Berita Perikanan Bil. 105 Jun 2018

PENERBITAN

Berita Perikanan Bil. 107 Disember 2018

PENERBITAN

Berita Perikanan Bil. 108 Mac 2019

PROMOSI & ANUGERAH

Pertandingan Kumpulan Inovatif & Kreatif 2018

HUBUNGI KAMI

Alamat:

AGENSI ANGKASA MALAYSIA
No. 13,
Jalan Tun Ismail,
50480 KUALA LUMPUR

No. Tel:

03-2697 3400

Alamat:

JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
Wisma Tani, Aras 1-6,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

No. Tel:

03-8889 2460